سیخ گیر

دستگاه کباب گیر کباب زن اتوماتیک است .
این دستگاه جهت سیخ گیری کباب میباشد. دستگاه به صورت خانگی نیز ارائه می شود .
سیخگیری بدون دخالت دست کار می کند.
دستگاه مجهز به شمارشگر اتوماتیک و کلید قطع اضطراری است و مجهز به سیستم تنظیم فشار می باشد .
نوع سیستم دستگاه هیدرولیک است و ابعاد و ورن کباب سفارشی است و پوشش دستگاه با ورق استیل می باشد.
دستگاه کباب زن مجهز به دو سنسور جهت افزایش دقت و ایمنی است.

سیخ گیر و کباب زن

سیخ گیر و کباب زن